EMG Biofeedback

Generelt om EMG Biofeedback

EMG-biofeedback anvendes i stigende grad af fysioterapeuter, som et hjælpemiddel til at øge kvaliteten af behandlingen.
Denne udvikling er dels betinget af, at EMG er blevet accepteret som værende pålideligt, dels af at teknologien har nået et pris-niveau og en anvendelighed (bl.a. størrelse), hvor også praktiserende ergoterapeuter og fysioterapeuter, kan forsvare at anskaffe den.
Thought Technology (TT), der udvikler og producerer MyoTrac apparaterne, har i høj grad en del af æren for dette.
TT har forsket i biofeedback gennem en årrække, og har udtaget en række patenter på udstyr til registrering af forskellige former for biofeedback.
MyoScan sensoren, som anvendes til MyoTrac, er et eksempel her på.
MyoTrac er den enkleste type af EMG-biofeedback udstyr fra TT.

Hvad er biofeedback?

Biofeedback er et videnskabeligt område, som er under hastig udvikling, i høj grad takket være udviklingen indenfor fysiologi, psykologi og teknologi (elektronik).
I dagligdagen er vi ofte ubevidste om de mange “aktiviteter”, der foregår i vore kroppe.
Biofeedback handler om at opfange denne aktivitet, omsætte den til signaler, vi kan registrere, samt lære at forstå, hvad den betyder.
Biofeedback kan for eksempel være de elektriske signaler, der skabes i forbindelse med muskelaktivitet, eller den udsondring af væske gennem huden, der fremkommer ved fysisk eller psykisk påvirkning.
Det førstnævnte eksempel udnyttes netop i EMG, mens det andet bruges i hudmodstands-måling i for eksempel en “løgnedetektor”.

Hvad er EMG-biofeedback?

EMG – elektromyografi – bygger på at opsamle de små, elektriske impulser, actions potentialer, som skabes i muskelfibrene når musklerne arbejder.
Det er derved muligt, meget præcist, at registrere, om og hvor meget en muskel spændes, idet mængden af de elektriske impulser er udtryk for muskelaktiviteten.
Med tilstrækkelig følsom og præcis teknologi giver EMG-biofeedback derfor meget pålidelig information om aktiviteten i en muskel.
Den kan dermed være en værdifuld hjælp i behandlingen, ikke mindst med henblik på at give patienten besked om, og hvor meget, den udvalgte muskel eller muskelgruppe aktiveres.
Denne funktion finder også anvendelse, når patienten overgår til selvtræning, i eller udenfor konsultationen.

NMK import markedsfører følgende biofeedback produkter fra Thought Technology (få mere information ved at klikke på navnene):

 

Bog om forebyggelse af muse- og andre skader

I forbindelse med brug af computer; “Muscle Biofeedback at the computer”, skrevet af Erik Peper og Kathrine Hughes Gibney.

“A Manual to Prevent Repetitive Strain Injury by Taking the Guesswork out of Assessment, Monitoring and Training”.