Muskelstimulering

NMES (NeuroMuskulær Elektrisk Stimulering) til rehabilitering

Hvornår bruges NMES?

Elektrisk muskelstimulering indenfor rehabilitering er en klinisk internationalt veletableret metode til behandling af et bredt felt af muskeleo-skelettale diagnoser. Elektrisk stimulering kan skabe motoriske responser hos patienter med nedsat eller mistet evne til forsætlig muskelaktivitet.

Metoden er et supplement til anden fysioterapeutisk behandling og bør altid kombineres med aktiv træning af bevægelighed, styrke, koordination og funktionel træning. Elektrisk muskelstimulering kan lede til hurtigere fremskridt i behandlingen. Metoden er enkel og egner sig såvel til behandling på klinik som til egenbehandling i hjemmet.

Indikationsområder og virkning:

 • Neuromuskulær facilitering, f.eks. Vastus Medialis og/el. quadricps facilitering postoperativt.
 • Muskelgenindlæring
 • Forhindre/bremse atrofiering/hypotrofi
 • Bibeholde muskelstyrke under immobiliseringsfase
 • Forhindre postoperativ muskelsvaghed
 • Spasticitetsreducering, f.eks. reciprok inhibition af underarmens fleksor muskulatur ved hemiplegi.
 • Bibeholde eller øge bevægelsesomfang
 • Træning af partiel perifer nerveskade med tegn på reinnervation, f.eks. plexusskade
 • Cirkulationsforøgelse
 • Inkontinensbehandling
 • Peroneusstimulering
 • Smertelindring
 • Opvarmning
 • Øge muskelstyrke
 • Muskel restituering

Behandling med NMES

Behandling med NMES kan variere fra 15-60 minutters stimulering et par gange om ugen til behandling flere gange om dagen. Tiden afhænger af muskelgruppe og aktuel status.

 

CEFAR laver to apparater, som kombinerer muskelstimulering med TENS (klik på navnene for mere info):