MyoTrac

MyoTrac er et kompakt EMG-biofeedback udstyr fra Thought Technology, som er uhyre let at bruge.

MyoTrac kan omsætte de opsamlede signaler til lyd, via en indbygget lydgiver og/eller lys, via en række lysdioder, som er placeret på frontpanelet.

MyoTrac har forskellige indstillingsmuligheder som gør det muligt at vælge, hvornår og hvorledes der skal gives signal.

Lydsignalet kan være kontinuerligt og signalet øger i frekvens med øget muskelaktivitet – eller Lydsignalet kan indstilles til at give signal når muskelaktiviteten er kommet op på en vis spændingsniveau og eventuelt fastholdt i en vis periode – eller Lydsignal når aktiviteten ligger under et vist spændingsniveau.
MyoTrac EMG biofeedback bliver i Danmark med succes brugt indenfor rehabilitering for eksempel genvinde muskel funktion, reetablering af det korrekte forhold mellem agonister og antagonister, styrke svag eller atrofisk muskulatur og til afspænding.

MyoTrac bliver også brugt på smerteklinikker for at lære afspænding.

Unikt for MyoTrac EMG biofeedback er MyoScan sensoren. Det er til Myoscan sensoren at de selvklæbende elektroder kobles – de elektriske signaler fra musklerne forstærkes cirka 500 gange i sensoren inden signalet sendes videre til MyoTrac apparatet. Dette gør at signalerne når EMG apparatet meget hurtigt og med meget lille risiko for udefra kommende elektrisk forstyrrelse (her hjælper også det specialisolerede sensor kabel). Det er vigtigt når man arbejder med EMG biofeedback at apparatet registrerer og giver lys/lydsignaler uden forsinkelse.
MyoTrac udmærker sig endvidere ved at være et af de mest følsomme EMG apparater på markedet. Dette indebærer, at man normalt ikke har behov for hudpreparation og således får mere tid til det væsentlige, nemlig behandlingen!

MyoTrac