Priser og generelle betingelser

Alle priser er i danske kroner.

Eventuel fragt og installation/montering er ikke inkluderet.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Prislisten indeholder følgende produkter:

  • CEFAR
  • Thought Technolgy
  • Fitter
  • Prostretch
  • Bodyblade
  • Patric plade
  • Viking slide
  • Redhead