Priser

Her findes priser på følgende:

Generelle betingelser:

Leverance:
Du kan frit vælge at afhente varer hos os.

Ellers tilkommer omkostninger til fragt med PostNord.

Betaling:

For offentlige og private virksomheder er vore betalingsbetingelser løbende 14 dage, med mindre andet aftales. Ved forsinket betaling beregnes 2,5% mora-rente pr. påbegyndt måned.

For privatpersoner skal betaling foretages forud. Eller varen kan afhentes hos os mod kontant afregning.

Garanti:

NMK import`s garantiperiode er produktafhængig og angives på fakturaen (typisk 12 mdr.). Fakturaen gælder som garantibevis.

NMK import forpligter sig til, efter eget valg, enten at afhjælpe mangler, som skyldes fejl i konstruktion, fremstilling eller materiale, eller at refundere køber fakturabeløbet.

Produkter skal, for at være omfattet af garantien, returneres eller stilles til disposition for NMK import, uden køber eller andre har forsøgt at udbedre manglen.

Produkter, der dækkes af ovennævnte garanti vil blive repareret af NMK import eller ombyttet uden udgift for køber ved købers returnering til NMK import af det defekte produkt og for købers regning og risiko.

Garantien berettiger ikke køber til at ophæve købet, kræve erstatning eller andet som følge af manglen.

Garantien omfatter ikke følgerne af unormalt slid, overlast, mangelfuld vedligeholdelse eller forkert behandling, urigtig opsætning og installation (montering) eller fejl opstået ved reparation udført af andre end NMK import eller reparatører anvist af NMK import.

NMK import er ikke erstatningspligtig for personskade, tingskade, driftstab eller i øvrigt for nogen følgeskade, overfor kunden, brugeren eller 3.die mand.